Wet op het onderwijstoezicht

Geldend van 01-10-2009 t/m 31-12-2009

Wetstechnische informatie voor Artikel 23

Informatie geldend op 01-10-2009

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Benoemingsbesluit klachtadviescommissie Inspectie van het Onderwijs
  2. OCW-intrekkingsregeling 2008

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Benoemingsbesluit klachtadviescommissie Inspectie van het Onderwijs
    Artikel: 1
  2. Wet kinderopvang
    Artikel: 68

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina