Wet op het onderwijstoezicht

Geldend van 01-01-2008 t/m 26-02-2008

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
AfkortingWOT
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0013800
RechtsgebiedOnderwijsrecht
OverheidsthemaOnderwijs en wetenschap

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzingsbesluit Inspectie van het onderwijs
 2. Benoemingsbesluit klachtadviescommissie Inspectie van het Onderwijs
 3. Benoemingsbesluit Raad van advies inzake de Inspectie van het onderwijs
 4. Besluit dualisering gemeentelijke en provinciale medebewindsbevoegdheden

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Bekostigingsbesluit WVO
  Artikel: 2
 2. Besluit dualisering gemeentelijke en provinciale medebewindsbevoegdheden
 3. Besluit gebruik persoonsgebonden nummers WVO
  Artikel: 1
 4. Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2005
  Artikel: 7
  Bijlage: 1
 5. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel: 1.1.1
 6. Wet op de erkende onderwijsinstellingen
  Artikel: 1
 7. Wet op de expertisecentra
  Artikel: 1
 8. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikelen: 1.1, 17a.6, 17a.9, 18.14, 18.18
 9. Wet op het primair onderwijs
  Artikelen: 1, 170
 10. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel: 1
 11. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 9.1
 12. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel: 9.1
 13. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (beëindiging bekostigingsrelatie tussen agrarische innovatie- en praktijkcentra en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 14. Wijzigingswet enkele wetten beleidsterrein Ministerie van OCW (herstellen van wetstechnische gebreken en leemten)
  Artikelen: VIII, XVI
Terug naar begin van de pagina