Wet op het onderwijstoezicht

Geldend van 01-01-2008 t/m 26-02-2008

Wetstechnische informatie voor Artikel 9

Informatie geldend op 01-01-2008

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Aanwijzingsbesluit Inspectie van het onderwijs

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Aanwijzingsbesluit Inspectie van het onderwijs
    Artikel: 1
  2. Wet op het voortgezet onderwijs
    Artikel: 113

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina