Wet op het onderwijstoezicht

Geldend van 01-01-2008 t/m 26-02-2008

Wetstechnische informatie voor Artikel 6

Informatie geldend op 01-01-2008

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel: 1.3.8
 2. Wet op de expertisecentra
  Artikel: 4a
 3. Wet op het primair onderwijs
  Artikel: 4a
 4. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel: 3

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina