Regeling kennisgeving en toepassing dwangbehandeling en middelen of maatregelen en registratie middelen of maatregelen Bopz

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geldend van 26-06-2008 t/m 30-09-2010

Regeling kennisgeving en toepassing dwangbehandeling en middelen of maatregelen en registratie middelen of maatregelen Bopz

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 39a en 57 van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2020]

De kennisgevingen aan de inspecteur, bedoeld in artikel 39, derde lid, van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, worden gesteld op formulieren die overeenkomen met de modellen die in de bij deze regeling behorende bijlagen III en IV zijn opgenomen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2020]

De Regeling inrichting register middelen en maatregelen Bopz wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2020]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, onderdelen H en J, van de Wet van 22 juni 2000, houdende een aantal wijzigingen van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen op technische punten onder meer naar aanleiding van de evaluatie (Stb. 292), in werking treden.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2020]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling kennisgeving toepassing dwangbehandeling en middelen of maatregelen en registratie middelen of maatregelen Bopz.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Bijlage I

[Vervallen per 01-01-2020]

Bijlage 30714.png
Bijlage 30715.png
Bijlage 30716.png
Meldingsformulier Dwangbehandeling, artikel 38, vijfde lid, van de Wet Bopz

Bijlage II

[Vervallen per 01-01-2020]

Bijlage 30717.png
Bijlage 30718.png
Meldingsformulier Dwangbehandeling, artikel 38, vijfde lid, van de Wet Bopz
Terug naar begin van de pagina