Vergoedingenregeling Commissie van advies volkenrechtelijke vraagstukken en Staatscommissie internationaal privaatrecht

Geldend van 01-04-2004 t/m heden

Vergoedingenregeling Commissie van advies volkenrechtelijke vraagstukken en Staatscommissie internationaal privaatrecht

Artikel 1

De voorzitter van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken ontvangt een vergoeding van € 255 per vergadering. De voorzitter van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht ontvangt een vaste vergoeding per jaar, overeenkomend met een bedrag dat gelijk is aan tweemaal het maximum maandsalaris behorend bij schaal 18 van Bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijkambtenaren 1984.

Artikel 2

De leden van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken en de leden van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht ontvangen een vergoeding van € 165 per vergadering.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2002.

Artikel 4

Deze regeling vervangt de besluiten van de Minister van Buitenlandse Zaken van 21 maart 2000/nr. DJZ/IR-148/00 (Stcrt. 2000, 62) en van 28 januari 1999/nr. DJZ/CR-572/98 (Stcrt. 1999, 99).

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

J.J. van Aartsen

Terug naar begin van de pagina