Regeling ammoniak en veehouderij

[Regeling vervalt per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 04-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2023.
Geldend van 01-04-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-04-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-04-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Intrekking-regeling 01-12-2020 Stcrt. 2020, 64380 Stcrt. 2023, 11246
12-04-2017 Wijziging 06-04-2017 Stcrt. 2017, 20218 IENM/BSK-2017/82063 06-04-2017 Stcrt. 2017, 20218
01-08-2015 Wijziging 24-06-2015 Stcrt. 2015, 16866 IENM/BSK-2015/115906 25-06-2015 Stb. 2015, 317 Inwtr. 1
09-06-2015 Wijziging 04-06-2015 Stcrt. 2015, 15020 IENM/BSK-2015/103308 04-06-2015 Stcrt. 2015, 15020
01-01-2014 Wijziging 13-12-2013 Stcrt. 2013, 35932 IENM/BSK-2013/297848 13-12-2013 Stcrt. 2013, 35932
12-02-2011 Wijziging 31-01-2011 Stcrt. 2011, 2435 DP/2011037217 31-01-2011 Stcrt. 2011, 2435
08-05-2002 Nieuwe-regeling 21-04-2002 Stcrt. 2002, 82 BWL/2002033858 26-04-2002 Stb. 2002, 207 Inwtr. 2

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit emissiearme huisvesting in werking treedt.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet ammoniak en veehouderij (Stb. 2002/93) in werking treedt.2)
Naar boven