Regeling ammoniak en veehouderij

[Regeling vervalt per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 23-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 09-03-2023.
Geldend van 09-03-2023 t/m 31-03-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 09-03-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 09-03-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Intrekking-regeling 01-12-2020 Stcrt. 2020, 64380 Stcrt. 2023, 11246
08-05-2002 Nieuwe-regeling 21-04-2002 Stcrt. 2002, 82 BWL/2002033858 26-04-2002 Stb. 2002, 207 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet ammoniak en veehouderij (Stb. 2002/93) in werking treedt.1)
Naar boven