Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar

Geraadpleegd op 10-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2023.
Geldend van 01-07-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 7b

Informatie geldend op 01-07-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2023)

Opmerking

Bij Stcrt. 2004/213 is de citeertitel gewijzigd per 30 december 2004.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2025 Vervallen 09-05-2023 Stcrt. 2023, 13931 2020-0000231089 09-05-2023 Stcrt. 2023, 13931
01-07-2023 Nieuw 09-05-2023 Stcrt. 2023, 13931 2020-0000231089 09-05-2023 Stcrt. 2023, 13931
Naar boven