Wet ammoniak en veehouderij

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-01-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling ammoniak en veehouderij

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Beleidsregels voorlopige emissiefactoren Regeling ammoniak en veehouderij

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2017)

Opmerking

- Geen opmerking -

OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKamerstukkenOndertekeningBekendmakingOpmerking
24-05-2013 Wijziging 11-04-2013 Stb. 2013, 159 33197 26-04-2013 Stb. 2013, 176
01-10-2010 Wijziging 25-03-2010 Stb. 2010, 142 31953 10-06-2010 Stb. 2010, 231
01-07-2008 Wijziging 22-05-2008 Stb. 2008, 180 30938 16-06-2008 Stb. 2008, 227
13-06-2008 Wijziging 29-05-2008 Stb. 2008, 197 31295 29-05-2008 Stb. 2008, 197
01-01-2008 Wijziging 22-11-2006 Stb. 2006, 606 30483 26-11-2007 Stb. 2007, 472 Alg. 1
01-05-2007 Wijziging 17-02-2007 Stb. 2007, 103 30654 24-04-2007 Stb. 2007, 156
23-05-2003 Wijziging 03-04-2003 Stb. 2003, 189 28651 16-05-2003 Stb. 2003, 213
08-05-2002 Nieuwe-regeling 31-01-2002 Stb. 2002, 93 27836 26-04-2002 Stb. 2002, 207

Opmerkingen

  1. Abusievelijk is voor het eerste lid een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.1)

Terug naar begin van de pagina