Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb

Geraadpleegd op 07-12-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2006.
Geldend van 01-07-2006 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel V

Informatie geldend op 01-07-2006

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2006)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2005 Nieuwe-regeling 24-01-2002 Stb. 2002, 54 27023 22-06-2005 Stb. 2005, 320
Naar boven