Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb

Geraadpleegd op 01-10-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2006.
Geldend van 01-07-2006 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel III

Informatie geldend op 01-07-2006

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb
    Artikel: V

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2006)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2006 Nieuwe-regeling 24-01-2002 Stb. 2002, 54 27023 24-01-2002 Stb. 2002, 54
Naar boven