Erkenningsregeling trainingen zeevaartbemanning

Geraadpleegd op 24-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 03-05-2014.
Geldend van 03-05-2014 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 11

Informatie geldend op 03-05-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 03-05-2014)

Opmerking

Door Stcrt. 2014/11484 is de citeertitel gewijzigd per 3 mei 2014 (Stb. 2014/161).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
03-05-2014 Vervallen 22-04-2014 Stcrt. 2014, 11484 IENM/BSK-2014/91236 25-04-2014 Stb. 2014, 161 Inwtr. 1
01-02-2002 Nieuwe-regeling 24-01-2002 Stcrt. 2002, 19 HDJZ/SCH/2002-127 22-01-2002 Stb. 2002, 43
01-02-2002 Nieuwe-regeling 24-01-2002 Stcrt. 2002, 19 HDJZ/SCH/2002-127 22-01-2002 Stb. 2002, 43 Inwtr. 2

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I van de Wijzigingswet Wet zeevarenden, enz. (implementatie wijziging bijlage bij STCW-Verdrag en STCW-Code) (Stb. 2013, 381) in werking treedt.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 19 van
    de Zeevaartbemanningswet in werking treedt.2)
Naar boven