Regeling toetsing geweldsbeheersing politie

[Regeling vervallen per 01-01-2021.]
Geraadpleegd op 18-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 11-09-2013.
Geldend van 11-09-2013 t/m 31-12-2015

Wetstechnische informatie voor Artikel 8

Informatie geldend op 11-09-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 11-09-2013)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2021 Intrekking-regeling 17-12-2001 Stcrt. 2001, 247 . 14-08-2013
samen met
07-12-2015
samen met
02-12-2016
samen met
27-11-2017
Stcrt. 2013, 25078
samen met
Stcrt. 2015, 45456
samen met
Stcrt. 2016, 67831
samen met
Stcrt. 2017, 70079
Alg. 1, Inwtr. 2
01-01-2002 Nieuwe-regeling 17-12-2001 Stcrt. 2001, 247 . 17-12-2001 Stcrt. 2001, 247
01-01-2002 Nieuwe-regeling 17-12-2001 Stcrt. 2001, 247 . 17-12-2001 Stcrt. 2001, 247

Opmerkingen

  1. De wijziging is ingetrokken door Stcrt. 2004/250. In Stcrt. 2001/247 was de inwerkingtreding voorzien voor 1 januari 2005.1)
  2. Inwerkingtreding voorheen door Stcrt. 2013/25078 gesteld op 1 januari 2016.
    Inwerkingtreding voorheen door Stcrt. 2015/45456 gesteld op 1 januari 2017.
    Inwerkingtreding voorheen door Stcrt. 2016/67831 gesteld op 1 januari 2018.2)
Naar boven