Besluit rechtspositie leden gerechtsbesturen en Raad voor de rechtspraak

Geraadpleegd op 10-06-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2020.
Geldend van 01-10-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 9b

Informatie geldend op 01-10-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling indexering onkostenvergoeding leden gerechtsbesturen en Raad voor de rechtspraak

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2013 Wijziging 27-11-2012 Stb. 2012, 600 27-11-2012 Stb. 2012, 600
18-12-2002 Nieuw 09-12-2002 Stb. 2002, 598 09-12-2002 Stb. 2002, 598
Naar boven