Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten

Geldend van 11-10-2003 t/m 31-12-2004

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk 2

Informatie geldend op 11-10-2003

Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina