Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten

Geldend van 11-10-2003 t/m 31-12-2004

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 11-10-2003

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Uitvoeringsregeling Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

    Terug naar begin van de pagina