Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Geraadpleegd op 10-08-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 10a

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit loonkostensubsidie en minimumbedragen studietoeslag Participatiewet 2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit SUWI
  Artikel: 2.3
 2. Besluit werkgebieden UWV 2022
  Artikel: 1
 3. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 37

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel 1
 2. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Werk en Inkomen 2012
  Artikel 1

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2015 Nieuw 02-07-2014 Stb. 2014, 270 33161 04-07-2014 Stb. 2014, 271
Naar boven