Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 45

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling SUWI
 2. Wijzigingsregeling Regeling SUWI (deregulering informatievoorziening)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Regeling Wfsv
  Artikelen: 5.40, 5.40a, 5.41, 5.41a, 5.41b

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 8

 1. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel 7
 2. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel 127
 3. Regeling Cliƫntenparticipatie SVB 2019
  Artikel 7
Terug naar begin van de pagina