Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 39

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 7

 1. Remigratiewet
  Artikel 8j
 2. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen 1, 42
 3. Regeling SUWI
  Artikel 1.1
 4. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2009
  Artikel 12
 5. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit inspecteur-generaal SZW 2017
  Artikel 7
 6. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Toezicht 2017
  Artikel 3
Terug naar begin van de pagina