Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 9

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 2. Besluit SUWI
  Artikelen: 2.2, 2.3, 2.5
 3. Remigratiewet
  Artikel: 8j
 4. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 4, 5, 10, 10a, 11, 37, 62, 82a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel 1
 2. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Werk en Inkomen 2012
  Artikel 1
Terug naar begin van de pagina