Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Geldend van 08-07-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 13

Informatie geldend op 08-07-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

  1. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
    Artikel 1
  2. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Werk en Inkomen 2012
    Artikel 1
Terug naar begin van de pagina