Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Geldend van 08-07-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 82a

Informatie geldend op 08-07-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Tijdelijk besluit experiment vervroegde inzet no-riskpolis Ziektewet
  2. Tijdelijk besluit experimenten Ziektewet

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Tijdelijk besluit experiment vervroegde inzet no-riskpolis Ziektewet
    Artikel: 2
  2. Tijdelijk besluit experimenten Ziektewet
    Artikel: 2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina