Wet arbeid en zorg

Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:2

Informatie geldend op 01-07-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Algemeen militair ambtenarenreglement
  Artikel 87e
 2. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
  Artikel 46f

Verwijzingen naar § 1

 1. Ziektewet
  Artikel 8c
 2. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel 7c
Terug naar begin van de pagina