Beleidsregel inschrijvingskenmerk bedrijfsvoorraad

Geldend van 15-10-2001 t/m heden

Beleidsregel inschrijvingskenmerk bedrijfsvoorraad

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 3.6 van de Wet luchtvaart;

Besluit:

Artikel 1

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a. minister

  Minister van Verkeer en Waterstaat;

 • b. register

  Nederlandse register voor burgerluchtvaartuigen.

Artikel 2

 • 1 De eigenaar van een luchtvaartuig behorende tot de bedrijfsvoorraad kan bij de minister een inschrijvingskenmerk aanvragen als bedoeld in artikel 3.6 van de wet.

 • 2 De minister geeft een inschrijvingskenmerk als bedoeld in het eerste lid op indien:

  • a. het luchtvaartuig behoort tot de eigendom en de bedrijfsvoorraad van een rechtspersoon aan wie een erkenning als bedoeld in artikel 3.25 van de wet is verleend;

  • b. de bij invoer eventueel vereiste douaneformaliteiten zijn vervuld, dan wel hiervoor vrijstelling is verkregen;

  • c. het luchtvaartuig niet in enig ander luchtvaartuigregister is ingeschreven, en

  • d. de eigenaar de volgende gegevens heeft verstrekt:

   • de typeaanduiding van het luchtvaartuig, en

   • het serienummer van het luchtvaartuig.

 • 4 Het inschrijvingskenmerk mag voor ten hoogste 6 maanden op het luchtvaartuig worden aangebracht, welke termijn eenmaal voor ten hoogste dezelfde periode kan worden verlengd.

 • 5 Indien het luchtvaartuig wordt overgedragen aan een andere eigenaar dienen de volgende gegevens door de oude eigenaar aan de minister te worden verstrekt:

  • a. de typeaanduiding van het luchtvaartuig;

  • b. het serienummer van het luchtvaartuig;

  • c. de datum, waarop het inschrijvingskenmerk van het luchtvaartuig is verwijderd;

  • d. de vermoedelijke datum waarop het luchtvaartuig zal worden afgeleverd aan de nieuwe eigenaar;

  • e. indien het voornemen bestaat om het luchtvaartuig in het register in te schrijven: het aan dit luchtvaartuig toegewezen nieuwe inschrijvingskenmerk, alsmede de naam, het adres en het land van vestiging van de nieuwe eigenaar, en

  • f. indien het voornemen bestaat om het luchtvaartuig niet in het register in te schrijven: het land van vestiging van de nieuwe eigenaar.

 • 6 Het inschrijvingskenmerk moet zijn verwijderd voordat het luchtvaartuig wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Artikel 3

Op verzoek van de eigenaar als bedoeld in artikel 2 eerste lid, verstrekt de minister aan de eigenaar een verklaring, dat het luchtvaartuig niet is ingeschreven, dan wel nooit is ingeschreven in het register.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking per 15 oktober 2001.

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel inschrijvingskenmerk bedrijfsvoorraad.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina