Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

Geraadpleegd op 28-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 14

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders
    Artikelen: 2, 18
  2. Regeling tarief afgifte expedities en afschriften
    Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2021)

Opmerking

Dit besluit is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-11-2016 Wijziging 25-10-2016 Stb. 2016, 391 25-10-2016 Stb. 2016, 391 Alg. 1
01-10-2013 Wijziging 10-09-2013 Stb. 2013, 345 10-09-2013 Stb. 2013, 345
01-01-2012 Wijziging 07-12-2011 Stb. 2011, 590 07-12-2011 Stb. 2011, 590 Alg. 2
01-01-2002 Wijziging 05-12-2001 Stb. 2001, 600 05-12-2001 Stb. 2001, 600
Wijziging 04-07-2001 Stb. 2001, 325 04-07-2001 Stb. 2001, 325

Opmerkingen

  1. Artikel V van het Wijzigingsbesluit Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders, enz. (aanpassing indexeringsbepaling) (Stb. 2016/391) bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. Abusievelijk is op het eerste lid, onderdeel c. een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.2)
Naar boven