Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

Geraadpleegd op 28-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 11

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders
    Artikelen: 2, 3, 4, 12

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 1

  1. Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders
    Artikelen 11, 12

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2021)

Opmerking

Dit besluit is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2021 Wijziging 13-10-2020 Stb. 2020, 405 13-10-2020 Stb. 2020, 405
15-07-2001 Nieuwe-regeling 04-07-2001 Stb. 2001, 325 04-07-2001 Stb. 2001, 327 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de artikelen 2, 21 en 89 van de Gerechtsdeurwaarderswet in werking treden.1)
Naar boven