Wet tot aanpassing huursubsidieparameters en niet aanpassen vermogensgrenzen, genoemd [...] de Huursubsidiewet en de Wet bevordering eigenwoningbezit

Geldend van 29-06-2001 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 29-06-2001

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina