Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Geldend van 01-02-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 4.3

Informatie geldend op 01-02-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel 27a
 2. Toeslagenwet
  Artikel 2
 3. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel 5
 4. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel 5
 5. Algemene nabestaandenwet
  Artikel 17
 6. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen 1:4, 2:43, 5, 5.7.5
 7. Wet studiefinanciering 2000
  Artikelen 3.9, 6.1
 8. Besluit studiefinanciering 2000
  Artikel 3
 9. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikelen 1.1, 1.8, 12.4, 2.10, 2.15, 2.17, 2.19, 2.2, 2.21, 2.22, 2.22a, 2.23, 2.27, 2.3, 2.9, 5.7, 6.2, 9.7, 9.8
 10. Besluit tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikelen 3, 3a
 11. Regeling tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikelen 2.2, 4.1, 4.2
 12. Participatiewet
  Artikelen 19a, 28, 33, 36b
 13. Regeling Wfsv
  Artikel 3.13
 14. Leidraad Invordering 2008
  Tekst tekst
 15. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994
  Bijlage Basisselectiedocument informatie beheer groep
 16. Beleidsregel Opheffing terugwerkende kracht Hoofdstuk 4 WTOS
  Artikel 1
 17. Beleidsregel ‘Opheffing terugwerkende kracht Hoofdstuk 4 WTOS’ ex artikel 11.4 Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel 1
 18. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Artikel 6.3
 19. Protocol voorzieningen UWV
  Bijlage Protocol voorzieningen UWV
Terug naar begin van de pagina