Bijdrageregeling inburgering oudkomers 12 gemeenten

[Regeling vervallen per 13-12-2008.]
Geraadpleegd op 01-06-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 12-11-2003.
Geldend van 12-11-2003 t/m 12-12-2008

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 12-11-2003

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Bijdrageregeling inburgering oudkomers 12 gemeenten
    Artikelen: 1, 5, 7, 8, 9

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 12-11-2003)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
13-12-2008 Intrekking-regeling 28-11-2008 Stcrt. 2008, 241 BJZ2008111822 28-11-2008 Stcrt. 2008, 241 Alg. 1
04-03-2001 t/m 15-11-2000 Nieuwe-regeling 15-02-2001 Stcrt. 2001, 44 CIM2001/53281 15-02-2001 Stcrt. 2001, 44

Opmerkingen

  1. Artikel II van de Regeling intrekking diverse regelingen (Minister voor Wonen, Wijken en Integratie), Stcrt. 2008/241, bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven