Bijdrageregeling inburgering oudkomers 12 gemeenten

[Regeling vervallen per 13-12-2008.]
Geldend van 04-03-2001 t/m 11-11-2003

Wetstechnische informatie voor Bijlage

Informatie geldend op 04-03-2001

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Bijdrageregeling inburgering oudkomers 12 gemeenten
    Artikel: 2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina