Regeling mandatering van ingevolge de Warenwet aangewezen ambtenaren tot inbeslagneming

Geldend van 01-02-2001 t/m heden

Regeling mandatering van ingevolge de Warenwet aangewezen ambtenaren tot inbeslagneming

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht,

Besluit:

Artikel 1

  • 2 Het mandaat in het eerste lid heeft geen betrekking op het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina