Warenwetbesluit Kruidenpreparaten

Geraadpleegd op 29-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2020.
Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Bijlage

Informatie geldend op 01-07-2020

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Warenwetbesluit Kruidenpreparaten
    Artikel: 4

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 01-07-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 06-03-2020 Stb. 2020, 100
01-07-2020 Wijziging 06-03-2020 Stb. 2020, 100 06-03-2020 Stb. 2020, 100 Alg. 1
01-08-2007 Wijziging 10-05-2007 Stb. 2007, 178 10-05-2007 Stb. 2007, 178
28-10-2005 Wijziging 26-09-2005 Stb. 2005, 513 26-09-2005 Stb. 2005, 513
09-05-2003 Wijziging 23-04-2003 Stb. 2003, 181 23-04-2003 Stb. 2003, 181
01-02-2001 Nieuwe-regeling 19-01-2001 Stb. 2001, 56 19-01-2001 Stb. 2001, 56 Inwtr. 2

Opmerkingen

  1. Abusievelijk is voor onderdelen I en II een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.1)
  2. Artikel 4, eerste en derde lid, treedt in werking op 1 augustus 2001 voor die kruidenpreparaten, niet zijnde eet- of drinkwaren, die uitsluitend bestemd zijn om in aanraking te worden gebracht met de verschillende delen van het menselijk lichaamsoppervlak, en waarin geen andere planten aanwezig zijn dan die welke met cijfer 1 in de laatste kolom van de in dit besluit toegevoegde bijlage zijn aangegeven2)
Naar boven