Warenwetbesluit Kruidenpreparaten

Geraadpleegd op 29-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2020.
Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 01-07-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Warenwetbesluit Kruidenpreparaten
    Bijlage: bijlage

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 06-03-2020 Stb. 2020, 100
01-07-2020 Wijziging 06-03-2020 Stb. 2020, 100 06-03-2020 Stb. 2020, 100
01-08-2007 Wijziging 10-05-2007 Stb. 2007, 178 10-05-2007 Stb. 2007, 178
05-04-2006 Wijziging 17-03-2006 Stb. 2006, 179 17-03-2006 Stb. 2006, 179
28-10-2005 Wijziging 26-09-2005 Stb. 2005, 513 26-09-2005 Stb. 2005, 513
01-02-2001 Nieuwe-regeling 19-01-2001 Stb. 2001, 56 19-01-2001 Stb. 2001, 56 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Artikel 4, eerste en derde lid, treedt in werking op 1 augustus 2001 voor die kruidenpreparaten, niet zijnde eet- of drinkwaren, die uitsluitend bestemd zijn om in aanraking te worden gebracht met de verschillende delen van het menselijk lichaamsoppervlak, en waarin geen andere planten aanwezig zijn dan die welke met cijfer 1 in de laatste kolom van de in dit besluit toegevoegde bijlage zijn aangegeven1)
Naar boven