Warenwetbesluit Kruidenpreparaten

Geraadpleegd op 01-07-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 28-10-2005.
Geldend van 28-10-2005 t/m 04-04-2006

AfdrukkenAnnuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 28-10-2005

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 28-10-2005)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
11-07-2013 Wijziging 07-03-2011 Stb. 2011, 137 07-03-2011 Stb. 2011, 137
20-01-2011 Wijziging 19-08-2009 Stb. 2009, 369 19-08-2009 Stb. 2009, 369
01-07-2007 Wijziging 19-03-2007 Stb. 2007, 129 18-06-2007 Stb. 2007, 227 Inwtr. 1
01-02-2001 Nieuwe-regeling 19-01-2001 Stb. 2001, 56 19-01-2001 Stb. 2001, 56 Inwtr. 2

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Geneesmiddelenwet in werking treedt.1)
  2. Artikel 4, eerste en derde lid, treedt in werking op 1 augustus 2001 voor die kruidenpreparaten, niet zijnde eet- of drinkwaren, die uitsluitend bestemd zijn om in aanraking te worden gebracht met de verschillende delen van het menselijk lichaamsoppervlak, en waarin geen andere planten aanwezig zijn dan die welke met cijfer 1 in de laatste kolom van de in dit besluit toegevoegde bijlage zijn aangegeven2)

AfdrukkenAnnuleren

Naar boven