Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000

Geraadpleegd op 30-11-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2015.
Geldend van 01-01-2015 t/m 30-06-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 1a

Informatie geldend op 01-01-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000
    Artikel: 9a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2015)

Opmerking

Door Stb. 2009/329 is de citeertitel gewijzigd per 1 augustus 2009 (Stb. 2009/328).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-08-2008 Nieuw 29-08-2007 Stb. 2007, 393 15-07-2008 Stb. 2008, 315 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wijzigingswet Pensioenwet, Wet verplichte beroepspensioenregeling en enige andere wetten (Stb. 2008/314) in werking treedt.1)
Naar boven