Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000

Geraadpleegd op 27-03-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-09-2017.
Geldend van 01-09-2017 t/m 30-06-2021

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 17

Informatie geldend op 01-09-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit aanwijzing toezichthouders DNB
  Artikel: 1
 2. Wet op het notarisambt
  Artikel: 113a
 3. Wet privatisering ABP
  Artikel: 21
 4. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
  Artikel: 3

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-09-2017)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 36067
01-05-2022 Wijziging 25-10-2021 Stb. 2021, 499 33328 25-10-2021 Stb. 2021, 499
01-01-2015 Wijziging 10-12-2014 Stb. 2014, 527 33863 12-12-2014 Stb. 2014, 528
01-01-2013 Wijziging 24-05-2012 Stb. 2012, 250 33057 05-06-2012 Stb. 2012, 263
01-08-2008 Wijziging 15-07-2008 Stb. 2008, 314 31226 15-07-2008 Stb. 2008, 315
01-01-2007 Wijziging 07-12-2006 Stb. 2006, 706 30655 18-12-2006 Stb. 2006, 707 Alg. 1
Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 605 30658 11-12-2006 Stb. 2006, 664
17-01-2001 Wijziging 13-12-2000 Stb. 2001, 21 27251 13-12-2000 Stb. 2001, 21
01-01-2001 Nieuwe-regeling 21-12-2000 Stb. 2000, 628 27073 21-12-2000 Stb. 2000, 629

Opmerkingen

 1. Abusievelijk is op het eerste lid een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.1)

Annuleren

Naar boven