Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000

Geraadpleegd op 03-10-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-09-2017.
Geldend van 01-09-2017 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 15

Informatie geldend op 01-09-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling betreffende aanvragen op grond van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-09-2017)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 10-05-2023 Stb. 2023, 183 35261
01-01-2015 Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 504 33988 10-12-2014 Stb. 2014, 516
01-01-2007 Wijziging 07-12-2006 Stb. 2006, 706 30655 18-12-2006 Stb. 2006, 707
06-07-2001 Wijziging 21-06-2001 Stb. 2001, 314 27649 21-06-2001 Stb. 2001, 314
01-01-2001 Nieuwe-regeling 21-12-2000 Stb. 2000, 628 27073 21-12-2000 Stb. 2000, 629
Naar boven