Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000

Geraadpleegd op 07-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-09-2017.
Geldend van 01-09-2017 t/m 30-06-2021

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 10

Informatie geldend op 01-09-2017

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-09-2017)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2015 Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 504 33988 10-12-2014 Stb. 2014, 516
Wijziging 24-02-2005
samen met
10-12-2014
Stb. 2005, 115
samen met
Stb. 2014, 527
29760
samen met
33863
24-02-2005 Stb. 2005, 115
01-01-2001 Nieuwe-regeling 21-12-2000 Stb. 2000, 628 27073 21-12-2000 Stb. 2000, 629

Annuleren

Naar boven