Voorschrift Vreemdelingen 2000

Geldend van 01-10-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Afdeling 2

Informatie geldend op 01-10-2019

Regelgeving die op deze afdeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze afdeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze afdeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze afdeling deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze afdeling

(geldig op 01-10-2019)

Opmerking

- Geen opmerking -

OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKenmerkOndertekeningBekendmakingOpmerking
01-06-2013 Nieuw 27-03-2013 Stcrt. 2013, 9199 2013-0000175332 24-04-2013 Stb. 2013, 165 Alg. 1, Inwtr. 2

Opmerkingen

  1. Artikel III van Stcrt. 2013/9199 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)

  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet modern migratiebeleid in werking treedt.2)

Terug naar begin van de pagina