Voorschrift Vreemdelingen 2000

Geldend van 01-10-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.4

Informatie geldend op 01-10-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Voorschrift Vreemdelingen 2000
    Bijlage: 4

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2019)

Opmerking

- Geen opmerking -

OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKenmerkOndertekeningBekendmakingOpmerking
01-04-2001 Nieuwe-regeling 18-12-2000 Stcrt. 2001, 10 5070461/00/6 20-03-2001 Stb. 2001, 144 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Vreemdelingenwet 2000 in werking treedt.1)

Terug naar begin van de pagina