Wet financiering decentrale overheden

Geraadpleegd op 24-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 15-12-2013.
Geldend van 15-12-2013 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 6

Informatie geldend op 15-12-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 15-12-2013)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2009 Wijziging 30-10-2008 Stb. 2008, 536 31360 01-12-2008 Stb. 2008, 537 Alg. 1
01-01-2001 Nieuwe-regeling 14-12-2000 Stb. 2000, 587 26906 14-12-2000 Stb. 2000, 588

Opmerkingen

  1. Abusievelijk is voor het derde lid een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.1)

Annuleren

Naar boven