Wet financiering decentrale overheden

Geraadpleegd op 12-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 15-12-2013.
Geldend van 15-12-2013 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 5

Informatie geldend op 15-12-2013

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden
    Artikel: 2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 15-12-2013)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2009 Wijziging 30-10-2008 Stb. 2008, 536 31360 01-12-2008 Stb. 2008, 537
01-01-2001 Nieuwe-regeling 14-12-2000 Stb. 2000, 587 26906 14-12-2000 Stb. 2000, 588
Naar boven