Besluit personenvervoer 2000

Geraadpleegd op 26-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2021.
Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2021

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2014 Wijziging 26-11-2013 Stb. 2013, 523 26-11-2013 Stb. 2013, 523 Alg. 1
01-10-2011 Vervallen 16-10-2009 Stb. 2009, 472 12-09-2011 Stb. 2011, 422 Alg. 2
Vernummering 16-10-2009 Stb. 2009, 472 12-09-2011 Stb. 2011, 422 Alg. 3
01-07-2010 Wijziging 04-05-2010 Stb. 2010, 193 15-06-2010 Stb. 2010, 241
01-08-2005 Wijziging 13-06-2005 Stb. 2005, 322 13-06-2005 Stb. 2005, 322
01-07-2004 Wijziging 02-06-2004 Stb. 2004, 252 17-06-2004 Stb. 2004, 283 Inwtr. 4
01-04-2004 Wijziging 25-03-2004 Stb. 2004, 130 25-03-2004 Stb. 2004, 129 Inwtr. 5
01-01-2001 Nieuwe-regeling 14-12-2000 Stb. 2000, 563 14-12-2000 Stb. 2000, 564

Opmerkingen

  1. Abusievelijk geeft het Staatsblad een wijzigingsopdracht voor het tweede lid in plaats van het derde lid.1)
  2. Artikel IV van Stb. 2009/472 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
  3. Voorheen art. 80.
    Artikel IV van Stb. 2009/472 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.3)
  4. Lid 1, onderdeel d is niet van toepassing op de bestuurder die op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit in het bezit is van een geldige chauffeurspas en ten genoegen van Onze Minister aantoont te beschikken over een praktische ervaring van ten minste drie jaar in het besturen van een taxi.4)
  5. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet justitiële gegevens in werking treedt.5)
Naar boven