Kaderwet militaire pensioenen

Geldend van 01-01-2007 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Defensie
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0011955
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Militaire ambtenarenrecht
OverheidsthemaDefensie

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen
 2. Besluit bijzondere militaire pensioenen
 3. Besluit houdende intrekking van een aantal wetten op het gebied van militair pensioen
 4. Besluit maatschappelijke ondersteuning
 5. Conversieregeling militaire pensioenen
 6. Mandaatbesluit uitvoering deelterreinen militair pensioen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Algemeen militair ambtenarenreglement
  Artikel: 124
 2. Besluit Staatssecretaris van Defensie Mandaat UWV
  Artikel: 1
 3. Besluit aanvulling arbeidsongeschiktheidsuitkering burgerlijke ambtenaren defensie
  Artikel: 1
 4. Besluit decentralisatie- en integratie-uitkeringen
  Bijlage: 27b
 5. Besluit gebruik sofi-nummer Wbp
  Artikel: 2
 6. Besluit houdende intrekking van een aantal wetten op het gebied van militair pensioen
  Artikel: III
 7. Besluit maatschappelijke ondersteuning
 8. Besluit militaire medailles
  Artikel: 9
 9. Besluit militaire toeslagregeling pensioenen Suriname en Nederlandse Antillen
  Artikelen: 2, 7
 10. Besluit procedure geneeskundig onderzoek blijvende dienstongeschiktheid en pensioenkeuring militairen
  Artikelen: 1, 12, 13
 11. Besluit uitvoering artikel 66 van de Wet financiële voorzieningen privatisering ABP
  Artikel: 1
 12. Besluit vaststelling eenmalige uitkering 2004, enz. (arbeidsvoorwaardenmaatregelen sector Defensie)
  Artikel: 1
 13. Inkomstenbesluit militairen
  Artikelen: 23a, 23b, 25
 14. Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet
  Artikel: 89
 15. Mandaatbesluit uitvoering defensiespecifieke uitkeringsregelingen
  Artikel: 2
 16. Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Defensie
  Artikelen: 1, 4, 7, 18
 17. Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria
  Artikel: 2
 18. Uitkeringswet financiële compensatie langdurige militaire dienst
  Artikel: 1
 19. Uitkeringswet gewezen militairen
  Artikelen: 1, 7, 10, 11
 20. Uitvoeringsbesluit Remigratiewet
  Artikel: 5
 21. Vaststellingsbesluit eenmalige uitkering 2005 en 2006 en wijziging besluiten in het kader van arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Defensie, periode 1 januari 2004 - 28 februari 2007
  Artikelen: 1, 2, 3
 22. Vaststellingsbesluit eenmalige uitkering, enz. (Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Defensie)
  Artikel: I
 23. Verplaatsingskostenbesluit militairen
  Artikel: 1
 24. Werkloosheidswet
  Artikel: 6
 25. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen
  Artikel: 2
 26. Wet financiële voorzieningen privatisering ABP
  Artikelen: 28, 84
 27. Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen
  Artikel: 1
 28. Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
  Artikel: 1
Terug naar begin van de pagina