Kaderwet militaire pensioenen

Geldend van 01-01-2007 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 7

Informatie geldend op 01-01-2007

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit houdende intrekking van een aantal wetten op het gebied van militair pensioen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit houdende intrekking van een aantal wetten op het gebied van militair pensioen
    Artikel: I

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina