Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000

Geraadpleegd op 18-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2007.
Geldend van 01-01-2007 t/m 03-01-2008

Wetstechnische informatie voor Artikel 12

Informatie geldend op 01-01-2007

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2007)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2001 Nieuwe-regeling 12-12-2000 Stcrt. 2000, 245 CDJZ/WVW/2000-1396 12-12-2000 Stcrt. 2000, 245
01-01-2000 Nieuwe-regeling 12-12-2000 Stcrt. 2000, 245 CDJZ/WVW/2000-1396 12-12-2000 Stcrt. 2000, 245
Naar boven