Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000

Geldend van 14-07-2004 t/m 31-01-2005

Wetstechnische informatie voor Artikel 10

Informatie geldend op 14-07-2004

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina