Vaststelling bedragen, bedoeld in artikel 48, tweede en zesde lid, Besluit personenvervoer 2000

Geraadpleegd op 03-10-2022.
Geldend van 01-01-2005 t/m 31-03-2016

Vaststelling bedragen, bedoeld in artikel 48, tweede en zesde lid, Besluit personenvervoer 2000

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 48, tweede en zesde lid, van het Besluit personenvervoer 2000;

Besluit:

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Naar boven