Vaststelling bedragen, bedoeld in artikel 48, tweede en zesde lid, Besluit personenvervoer 2000

Geraadpleegd op 08-02-2023.
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2004

Vaststelling bedragen, bedoeld in artikel 48, tweede en zesde lid, Besluit personenvervoer 2000

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 48, tweede en zesde lid, van het Besluit personenvervoer 2000;

Besluit:

Naar boven